Banka Hesap Bilgileri

    
Program
Program Özellikleri
Ýndir
SF Otel Otomasyon Sistemi Rezervasyon, Checkin, Checkout, Acenta Faturanlandýrma, Folyo Ýþlemleri, Oda Durum Raporu, Jandarma ve KBS Listesi Hazýrlama, Ayrýntýlý Raporlar
SF Kimlik Bildirim Rezervasyon, Checkin, Checkout, Oda Durum Raporu, Jandarma ve KBS Listesi Hazýrlama, Ayrýntýlý Raporlar
SF Restaurant Otomasyon Adisyon,Maliyet,Stok,Satýþ,Kasa,Fatura
SF Sauna-Hamam Otomasyonu v1.5 Rezervasyon, Personel, Acenta, Stok Takibi, Folyo Ýþlemleri, Oda Durum Raporu, Ayrýntýlý Raporlar
SF Plasiyer Sistemi Cari,Kasa,Stok,Fatura,Çek,Satýþ,Personel,Plasiyer Takibi,Teklif,Sipariþ Modülü
SF Cari Hesap Takip Cari,Kasa,Stok,Fatura,Çek,Satýþ,Personel
SF Müþteri Takip Alýþ,Satýþ,Ödeme,Tahsilat Yönetimi
SF Müþteri Takip v2.3.2 Müþteri; Stok Takibi,Alýþ-Satýþ Fatura ve Perakende Satýþ
SF Hasta Takip Hasta Takip; Randevu Takibi,Müþteri Borç Alacak Takibi,Tahsilat Yönetimi ve Detaylý Raporlar.
SF Emlak Takip Emlak; Emlak Kayýt,Kiralýk,Satýlýk,Resimli Kolay arama seçenekleri
SF Satýþ Takip Stok Takip,Satýþ Yönetimi
SF Teklifmatik Teklif Formu,Fiyat Listesi
SF GYM Takip Müþteri,Hesap Yönetim
SF Dövizmatik Döviz takibi (13 parabirimi)
SF Miniadres Adres Defteri,Ajanda

Not: Program hakkýnda detaylý açýklama,fiyat bilgisi ve ekran görüntüleri için program adý alanýna veya simgesine týklayarak bilgi alabilirsiniz.

© 2000 - | Microsoft .NET Software Techlogies | SF YAZILIM